Loonbedrijf Hoekman
 
De werkzaamheden zijn:
• Zaaien: bieten, graan
• Poten: aardappelen
• Verzorgen: kunstmest strooien, onkruidbestrijding
• Oogsten: graan, bieten, aardappelen
• Voederwinning: stro
• Grondbewerking: ploegen, rotorkopeggen, spitten, cultivatoren

Machinepark:
• Ploeg
• Cultivator
• Spitter + zaaier
• Rotorkopeg + zaaier
• Twee combines
• Bietenrooier en aardappelrooier
• Meststrooier
• Diverse kleine machine